Himne

Açí pots escoltar el nostre himne en versió instrumentalAçí pots escoltar·lo en versió cantadaEL NOSTRE HIMNE

Una Falla de Solera
Diguen tots que n’hi ha
en la Creu
es soberana tota ella
cent per cent.
Es Mislata la fallera
la mes propet a Valéncia
cría dones molt boniques
I fa homes d’experiència.
N’hi han falles de tercera,
de segona i de primera
I la falla de la Creu
és soberana y té solera.
Fallers de la Creu
de la Creu  i de Mislata
agafeu-se de les mans
i donem glòria a la falla
Els fallers de la Creu
dones, homes i xiquets
defenem sempre a Mislata
perque nostra mare és
Els fallers de la Creu
dones, homes i xiquets
defenem sempre a Mislata
perque nostra mare és
Qui no vullga a sa mare
Ni a les falles de Mislata
que no vinga a la Creu
a esta Creu de Mislata

Vixca Mislata i la Creu
Vixca la Creu de Mislata
Vixca nostra comissió
FALLA CREU I MISLATA