Setmana cultural 2023

SETMANA CULTURAL

FALLA CREU I MISLATA

DEL 8 AL 12 DE NOVEMBRE 20231-. PROGRAMA D'ACTIVITATS SETMANA CULTURAL

 2-.  BASES CONCURS DE FOTOGRAFÍA FALLERA SETMANA CULTURAL CREU I MISLATA

3-. BASES CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS SETMANA
CULTURAL FALLA CREU I MISLATA

 

  

1-.PROGRAMACIÓ SETMANA CULTURAL FALLA CREU I MISLATADimecres 8

19:30. Inauguració de la Setmana Cultural per les Falleres Majors i el President de la Falla.

19:30. Exposició dels cartells i de les fotografies participants en els concursos.

20:00. Lliurament de premis dels concursos de cartells i fotografia.

20:15. Coca de llanda i mistela.


Dijous 9


19:30. Taula redona.  “El futur de les falles: reptes i incògnites de la nostra festa".

Participen: Jaume Bronchud, periodista. Paco Pellicer, artista faller. Miguel Guillot, restaurador. Pere Fuset, expresident de Junta Central Fallera. Modera: Toni Vergara.

 Entrada lliure fins a completar aforament.

Al finalitzar l’acte s’oferirà una picadeta als assistents.


Divendres 10

19:30. Xerrada-taller: “A cap cobert: mantellines femenines i mocadors masculins.” Ponent: Josep M. Sabater. Col·leccionista i investigador.

 Entrada lliure fins a completar aforament.
Al finalitzar l’acte s’oferirà una picadeta als assistents.

Dissabte 11


11.00. Esmorzar al Cau Faller.

12:00. L’artista faller d’enguany de Creu i Mislata, Álvaro Guija, junt a les Falleres Majors, presentaran els esbossos dels monuments fallers de 2024.

21:00. CONCURMIX EDICIÓ “CULTURETA”.
Rebreu informació detallada per apuntar-vos.

Diumenge 12


10:30. Taller de pentinat tradicional de valenciana. Impartit per Mari Carmen Ferrandis, Maribel Ibáñez i Pilar Fortea.
Rebreu informació detallada per apuntar-vos.

12:30. Taller d’automaquillatge. Impartit per Mari Carmen Ferrandis, Maribel Ibáñez i Pilar Fortea.
Rebreu informació detallada per apuntar-vos.

17:00. Classe oberta de danses valencianes. Impartida per Albabarta.

19:00. Dansà popular a la Plaça d’Espanya.
            Mini castell de focs artificials.
            Acomiadament al casal amb coca de llanda i mistela.


2-. BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA FALLERA SETMANA CULTURAL FALLA CREU I MISLATA


La Falla Creu i Mislata convoca el Concurs de Fotografia
Fallera, per a la seua exposició a la “Setmana Cultural Falla
Creu i Mislata”.

2.1.- PARTICIPACIÓ:
 • Podran par?cipar tots els fallers i falleres de la
comissió de la Falla Creu i Mislata, donats d’alta en el
cens de JCF.
• Cada participant podrà presentar un màxim de tres
fotografies.
 

2.2.- TEMÀTICA:
• El tema serà, obligatòriament i exclusivament, rela?u
a la festa fallera; el seu ambient, les seues gents,
festejos, tradicions,…
 

2.3.- MODALITAT:
• Les fotografies es podran presentar en color i en
blanc i negre.
 

2.4.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ:
• Les fotografies hauran de ser enviades per correu
electrònic a l’adreça electrònica:
cultura.creuimislata@gmail.com.• El format de presentació haurà de ser JPEG o TIFF,
amb les següents caracterís?ques: 1920x1080 píxels
a 300 ppp.
• Junt amb les fotografies s’hauran de fer constar les
dades personals del par?cipant i un telèfon de
contacte, que romandran custodiats pels
organitzadors fins el moment de comunicar el
veredicte. Aquestes dades seran tractades amb
l'única finalitat de fer saber al guanyador que ha
sigut guardonat.
• La data límit de presentació serà el proper dia 2 de
novembre de 2023.
 

2.5.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
• Les fotografies han de ser inèdites i originals de
l’autor que les presente.
• Totes les fotografies presentades seran exposades al
Cau de la Falla Creu i Mislata durant la Setmana
Cultural.
• També podran ser difoses per xarxes socials, fent
sempre menció al seu autor.
 

2.6.- JURAT, PREMI I FALLO:
• El jurat es composarà per tres membres: dos fallers i
un membre aliè a la nostra comissió, els quals es
donaran a conèixer el dia i hora que es duga a terme
la deliveració.
• El jurat estarà qualificat per a interpretar les bases
d’aquest concurs i per a decidir sobre les qües?ons
no plantejades en aquestes bases. Les seues
decisions seran inapel·lables.• El guanyador del concurs serà premiat amb una
“caixa d’experiències” valorada en 30 €.
• El veredicte es comunicarà a tots els par?cipants, a
través del telèfon de contacte facilitat. Així mateix, es
difondrà a través dels canals d’informació de la falla i
es publicarà a la pàgina web i les xarxes socials que
s’es?men adients.
• L’entrega del premi es farà en acte públic, al nostre
Cau faller, durant la “Setmana Cultural Falla Creu i
Mislata”, informant-se del dia i hora amb la per?nent
antelació.
 

2.7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESERVA DE DRETS:
• La par?cipació en aquest concurs porta implícita la
plena acceptació d’aquestes bases.
• La Falla Creu i Mislata es reserva el dret de
suspendre el concurs si la par?cipació no és la
desitjada o la qualitat de l

 

 

3-. BASES CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS SETMANA CULTURAL FALLA CREU I MISLATA

La Falla Creu i Mislata convoca el Concurs de Cartells per
anunciar la “Setmana Cultural Falla Creu i Mislata”.

3.1.- PARTICIPANTS: 

 Podran participar tots els fallers i falleres de la
comissió de la Falla Creu i Mislata, donats d’alta en el
cens de JCF.
• Cada participant podrà presentar una proposta del
cartell.


3.2.- DADES TÈCNIQUES:
• Mides del cartell: DIN A3 (29.7 cm x 42 cm). Vertical.
• Podran ser executats mitjançant qualsevol tècnica o
procediment, sempre que siga suscep:ble la seua
reproducció per mitjans tècnics normals.
• La temàtica del cartell serà d’estil lliure. Les diferents
propostes han de complir els següents requisits:
- El text obligatori serà: “Setmana Cultural Falla Creu
i Mislata, del 8 al 12 de novembre de 2023”
- Haurà d’incloure l’escut de la falla.
• Autoria: el cartell ha de ser anònim, fins al moment
d’haver triat el guanyador.
• L’obra ha de ser inèdita i original de l’autor que la
presente.

 

3.3.- FORMA, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ:
• Les propostes es presentaran impreses, amb el
format indicat al punt 2 d’aquestes bases, i seran
lliurades als membres de la Delegació de Cultura,
posant-se en contacte als telèfons 637845698 o
667788014.
• Al depositar-les es farà entrega d’un comprobant de
presentació amb un número de referència, que es
farà constar al revers del cartell per tal de permetre
la identificació del seu autor.
• Els participants, al lliurar les seues propostes,
facilitaran les seues dades personals i un telèfon de
contacte, que romandran custodiats pels
organitzadors fins el moment de comunicar el
veredicte. Aquestes dades seran tractades amb
l'única finalitat de fer saber al guanyador que ha
sigut guardonat.
• La data límit de presentació serà el proper dia 22
d’octubre.


3.4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
• El cartell guanyador serà utilitzat per la Falla Creu i
Mislata per a promocionar la Setmana Cultural.
Aquest ús inclou la difusió per xarxes socials i la
difusió fsica del cartell, fent sempre menció al seu
autor.
• Abans de la seua difusió, el cartell s’omplirà amb els
patrocinadors de la Setmana Cultural.


3.5.- JURAT, PREMI I FALLO:
• El jurat es composarà per tres membres: dos fallers i
un membre aliè a la nostra comissió, els quals es
donaran a conèixer el dia i hora que es duga a terme
la deliveració.
• El jurat estarà qualificat per a interpretar les bases
d’aquest concurs i per a decidir sobre les qües:ons
no plantejades en aquestes bases. Les seues
decisions seran inapel·lables.
• El guanyador del concurs serà premiat amb una
“caixa d’experiències” valorada en 30 €.
• El veredicte es comunicarà a tots els par:cipants, a
través del telèfon de contacte facilitat. Així mateix, es
difondrà a través dels canals d’informació de la falla i
es publicarà a la pàgina web i les xarxes socials que
s’esmenen adients.
• L’entrega del premi es farà en acte públic, al nostre
Cau faller, durant la “Setmana Cultural Falla Creu i
Mislata”, informant-se del dia i hora amb la per:nent
antelació.


3.6.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESERVA DE DRETS:

• La participació en aquest concurs porta implícita la
plena acceptació d’aquestes bases.
• La Falla Creu i Mislata es reserva el dret de
suspendre el concurs si la par:cipació no és la
desitjada o la qualitat dels cartells no es considerara
adequada.